VALLEKILDE-ARKIVET

skolen

SIDEN 1865

Vallekilde Højskole har et omfattende historisk materiale, som blandt andet omfatter:

Arkivalier, herunder blandt andet
– Billeder af elevhold, begivenheder og bygninger
– Materiale om højskolen, forstandere, lærere og elever
– Elevdagbøger og vandrebøger
– Undervisningsmateriale

Desuden rummer arkivet bogsamling, kunstsamling, inventar og historiske genstande.

ARKIV-ARBEJDSGRUPPE

I 2013 blev etableret en arbejdsgruppe, der i samarbejde med Odsherred Lokalhistoriske Arkiv har ordnet og registreret arkivalierne.

På højskolen er indrettet arkivlokaler, der sikrer, at materialet opbevares på den bedst tænkelige måde, så det også i fremtiden vil være muligt at anvende det omfattende materiale, der giver et godt billede af livet på og omkring en dansk højskole.

Med Odsherred Lokalhistoriske Arkiv er indgået en aftale, der sikrer, at Lokalarkivet kan overtage ansvaret for opbevaring af arkivalierne.

ARKIVALIERNE
Arkivalierne opbevares i højskolens arkivlokaler, og der er efter aftale adgang til at gennemse arkivalierne på stedet.

arkiv.dk
Arkivalierne registreres, og tilstedeværelsen gøres synlig på arkiv.dk, hvor der ved søgning er mulighed for at se hvilke arkivalier, der findes.
Arkivalierne er i arkiv.dk registreret under Odsherred Lokalarkiv.

Arkivregistrant
Arbejdsgruppen har udarbejdet en lokal arkivregistrant, der er en beskrivelse af arkivalierne. Arkivregistranten foreligger som pdf-fil.

SCANNET MATERIALE
Arbejdsgruppen har foretaget digitalisering af dele af arkivalierne.

Højskolens billedgalleri

Billedmaterialet er organiseret i et billedgalleri med blandt andet elevhold men også bygningstegninger, akvareller og plancher.

Årsskrifter m.m.
Årsskrifter og jubilæumsskrifter er digitaliseret og ligger tilgængelige på Odsherred Lokalarkiv.

BRUG AF VALLEKILDE HØJSKOLES ARKIVALIER OG FOTOS

Det er ikke muligt at udlåne arkivalier fra arkivet.
Materialerne kan gennemses i arkivlokalerne på Vallekilde Højskole.
Indscannet materiale kan benyttes til privat brug mod angivelse af kilde.

MODTAGELSE AF ARKIVMATERIALE

Vallekilde Højskole modtager kun arkivmateriale, billeder og fotografier efter forudgående aftale.

Regler for modtagelse af materiale
Højskolen har udarbejdet et regelsæt for modtagelse af historisk materiale.

KONTAKT ARKIVET
Henvendelse om arkivalierne: højskolens tidligere sekretær Jytte Gynther
Telefon: 59 65 66 83.
Mail: jyttegy@mail.dk
ANDRE ARKIVER

Find også historisk materiale om Vallekilde Højskole på:
Rigsarkivets arkivdatabase Daisy – følg Rigsarkivets vejledning.

Arkiv.dk – søg på Vallekilde Højskole

Odsherred Lokalhistoriske Arkiv – søg i Billedgalleri og Odsherred Wiki.

Museum Vestsjælland
Højskolen har desuden afleveret en række genstande til Museum Vestsjælland, blandt andet gamle gymnastikdragter og idrætsudstyr, som kan ses på Museum Vestsjællands hjemmeside.

kulturarv.dk
Enkelte kunstnere i tilknytning til Vallekilde Højskole kan ses på hjemmesiden www.kulturarv.dk ved at skrive ”Vallekilde Højskole” i fritekst-søgefeltet.