fbpx
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button

Bestyrelsen

Vallekilde Højskole er en selvejende og uafhængig institution. Skolekredsen vælger syv medlemmer til bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for højskolen. Herudover udpeger elevforeningen et medlem til højskolens bestyrelse.

Forperson

Stine West Dyhr
Valgt 2024 – 2026
Vibevænget 16
4320 Lejre
Tlf. 2637 7770
Stine.dyhr@gmail.com

Næstforperson

Tyge Trier
Valgt 2024 – 2026
Rahbeks Alle 24, 1. th
1801 Frederiksberg C
t@ttrier.com

Bestyrelsesmedlemmer

Janne Sulkjær
Valgt 2023 – 2025
Triersvej 4
4534 Hørve
Tlf. 5965 6580
Mobil 2372 4522
mail@vallekilde-valgmenighed.dk

Jesper Froda
Valgt 2023 – 2025
Vikæret 1
4534 Hørve
Tlf. 5964 0178
Mobil 2013 3059
jesper_froda@hotmail.com

Helle Solvang
Valgt 2024 – 2026
Rådmandsgade 30, 1
2200 København N.
Tlf. 5144 5610
solvang.helle@gmail.com

Banja Rathnov

Valgt 2024 – 2026

Vallekildevej 141 D

4534 Hørve

Tlf. 3011 0132

Kristoffer Frøkjær
Valgt 2023 – 2025
Storkens Kvarter 36
4180 Sorø
Tlf. 42423904
kristofferfro@hotmail.com

 

 

Valgt af Elevforeningen

Katrine Schütt

Amagerfælledvej 7

2300 København S

Tlf. 2243 9073

Suppleanter

Ditte Eun Hee Lundgaard-Jensen

Zinnsgade 11, 3. th.
2100 København Ø

Tlf. 6146 0710
Valgt 2024-2025

 

Skolekreds

Efter højskolens vedtægter kan enhver myndig person, som føler sig knyttet til skolen, blive medlem af skolekredsen. Det gælder også foreninger og institutioner.

Efter højskoleloven skal medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

Medlemskabet er gældende fra 1. januar – 31. december. Kontingent skal være indbetalt for at opnå stemmeret.

Der påhviler ikke medlemmerne nogen økonomisk forpligtelse ud over det indbetalte kontingent, der ikke giver medlemmerne ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art, men alene til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Skolekredsen godkender vedtægterne, herunder højskolens formål og værdigrundlag. Ved den årlige generalforsamling aflægges beretninger, skolens årsrapport fremlægges til godkendelse og der foretages valg til bestyrelsen.

Medlemmer af skolekredsen kan deltage i højskolens korte kurser med rabat.

Bestyrelsen udsender efter hvert bestyrelsesmøde kort referat fra mødet og nyhedsbrev om aktuelle forhold på højskolen.

Ansøgning om optagelse stiles til bestyrelsen og sendes til højskolen på adressen: vallekilde@vallekilde.dk

Besøg os
Tilmeld dig