fbpx
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button

Bestyrelsen

Vallekilde Højskole er en selvejende og uafhængig institution. Skolekredsen vælger syv medlemmer til bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for højskolen. Herudover udpeger elevforeningen et medlem til højskolens bestyrelse.

Formand

Gitte Løvgren
Valgt 2020 – 2022
Vallekildevej 128
4534 Hørve
Tlf. 5965 6711
Mobil 2162 5345
gil@ringsted.dk

Næstformand

Helle Solvang
Valgt 2020 – 2022
Rådmandsgade 30, 1
2200 København N.
Tlf. 5144 5610
solvang.helle@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Janne Sulkjær
Valgt 2021– 2023
Triersvej 4
4534 Hørve
Tlf. 5965 6580
Mobil 2372 4522
mail@vallekilde-valgmenighed.dk

Jesper Froda
Valgt 2021- 2023
Vikæret 1
4534 Hørve
Tlf. 5964 0178
Mobil 2013 3059
jesper_froda@hotmail.com

Tyge Trier
Valgt 2020 – 2022
Rahbeks Alle 24, 1. th
1801 Frederiksberg C
t@ttrier.com

Stine West Dyhr
Valgt 2020 – 2022
Vibevænget 16
4320 Lejre
Telefon 2637 7770
Stine.dyhr@gmail.com

Mogens Knudsen

Valgt 2021-2023

Kong Valdemars Vej 26

4000 Roskilde

Mobil: 46362441

motorova@waoomail.dk

 

 

Valgt af Elevforeningen

Sheku Jatta Rymark Sankoh
Tlf. 7135 6875
Karen Blixens blvd 8, 1. 35, 8220 Brabrand
saikuj@gmail.com

Suppleanter

Kevin Perry

Valgt 2021 – 2023

Tlf. 24 22 13 54

perry@ruc.dk

 

Vagn Ytte Larsen
Valgt 2021 – 2023
Baldersparken 19
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 2178 9383
vyl@odsherred.dk

Skolekreds

Efter højskolens vedtægter kan enhver myndig person, som føler sig knyttet til skolen, blive medlem af skolekredsen. Det gælder også foreninger og institutioner.

Efter højskoleloven skal medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

Medlemskabet er gældende fra 1. januar – 31. december. Kontingent skal være indbetalt for at opnå stemmeret.

Der påhviler ikke medlemmerne nogen økonomisk forpligtelse ud over det indbetalte kontingent, der ikke giver medlemmerne ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art, men alene til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Skolekredsen godkender vedtægterne, herunder højskolens formål og værdigrundlag. Ved den årlige generalforsamling aflægges beretninger, skolens årsrapport fremlægges til godkendelse og der foretages valg til bestyrelsen.

Medlemmer af skolekredsen kan deltage i højskolens korte kurser med rabat.

Bestyrelsen udsender efter hvert bestyrelsesmøde kort referat fra mødet og nyhedsbrev om aktuelle forhold på højskolen.

Ansøgning om optagelse stiles til bestyrelsen og sendes til højskolen på adressen: vallekilde@vallekilde.dk

Besøg os
Tilmeld dig